profile
Что ты хочешь узнать?
Беларуская мова
Беларуская мова - 3 месяца назад

9. адначце займеннік, які не мае на зона ску: а) ам, 6) мне, в) сабон ж.10. адзначце выпадкі правільнага ўжыванне прыназоўнікаў і стам а) алыс кa нe, 6)налыса да мяне, в) адбудзь са мною, г) абудзь і мною1. адзначце пачатковую форму для кожнага з наступных займеннікај: 1) вамі а) ва бвы, в)ы. 2) саму. а) сам, б) сама, ) самы: 3) ні на чаім а) нічым, б) чым, в) нічый12. адзначце займеннікі 1-й асобы а) я, б) ты, в) яно, г) мы, д) вы, е) яны3. ад ичие сказы, у якіх займеннікі ўжыты правільна. а) я табе ўчора там не бачыў. 6) якабыць самім сабою, і так легка стаць нiкiм, в) я нелаю пану сябе, r) пяжэй за ўсё сябе перамагчы стацьнад сабой буласным судей; д) я найшоў у сваей кватэры нікога14. адзначце выпадкі зітнала напісання займеннікаў а) на (абы) якім кані далёка не знаете, б)(не) калькі ракоў на тыдзень, я} чай (неуд.) сынак, г) бабы) 1 чаrо не смяюца, д) () (у) чым невінаваты, е) (ні) кога не пакрыўду, ж) (не) столькі тых грошай, колькі клопату15. адзначце выпадкі напісання замест пропускаў літары е. а) и чога новага, б) н_чага не хапала.в) в кім замяніць, г) и комунчога не сказаў, а някіх перашкод; е) и каму можа пашчасць; е) н хатаўключыў эле ар.16 падкрэсце ў дадзеным сказе ўсе займеннікі як члены сказа. памяць любога чалавека падобнана нейкую скарбніцу, у якой можа захавацца толькі тое, што здольна вытрымаць буры часу і ніколі нестраціць сваей цікавасціпамагите пожалуйста!​

Нет ответа Ответить